Hãy đọc và cảm nhận các bạn nhé?

 Có thể là hình ảnh về 1 người, tiền và văn bản cho biết '500000 Dậy đi làm đi con! AB 00000000 Vâng, thưa Bác!'

 Việt kiều về nước nghe sang
Ở nơi đất khách dọn bàn rửa ly
Kể ra bè bạn khinh khi
Nhưng nơi xứ lạ mần gì được đây

Ai cũng ngỡ rằng trời tây
Đi lâu một chút về xây nhà lầu
Mấy ai hiểu cảnh cơ cầu
Việt kiều họ cũng lao đầu làm thuê

Dù có trong tay lắm nghề
Nhưng mà đất khách bộn bề lắm thay
Đâu phải ai cũng như ai
Cũng có số tốt gặp mai xứ người

Đất khách đâu phải đi chơi
Mà là sớm tối phải bơi đi cày
Ca sáng rồi lại ca ngày
Làm nhiều nghĩ ít chẳng ai hiểu dùm

Về nước cứ la um xùm
Cho rằng đất khách toàn trùm đại gia
Sống nơi cái xứ người ta
Tiếng tâm chưa biết chẳng ra thứ gì

Nước ngoài nhìn họ khinh khi
Bởi vì ngôn ngữ có khi bất đồng
Họ nói rắn ta hiểu rồng
Nói đông hiểu bắc khó lòng ai ơi

Việt kiều đất khách chơi vơi
Chứ đâu có phải như trời quê hương
Muốn đi cứ bước ra đường
Biết đọc biết viết bình thường thế đâu

Đất khách có chổ chữ tàu
Nhìn vô thì có khác nào rừng xanh
Có lúc họ ghi tiếng anh
Nhìn vào cũng chẳng có rành gì đâu

Có người đi thật là lâu
Muốn về thăm mẹ lại rầu tiền nông
Nên phải lưng cố mà công
Làm cho đủ vốn mới mong ngày về

Việt kiều hai tiếng nặng nề
Ngày đi trống rỗng ngày về mang danh
Hai tiếng việt kiều mỏng manh
Mà sao ai cũng muốn canh việt kiều

Về hỏi tiền ít tiền nhiều
Chẳng ai thử hỏi những điều thiệt hơn
Việt Nam xin hãy làm ơn
Đừng ghép hai tiếng xanh rờn tội ghê

Việt kiều nhớ mẹ nhớ quê
Nên gom nên góp tiền về để thăm
Việt Nam xin chớ hiểu lầm
Cứ đi xa xứ là làm đại gia !!!!!

Sống ở cái xứ người ta
Thì họ chỉ gọi mình là ngoại ban
Chứ nào có được chảnh sang
Đi xa về xứ là mang việt kiều

Nhận xét